Vi på Adminex Redovisning har lång och bred erfarenhet inom ekonomi, redovisning och skatt.

Våra kunder är främst små och medelstora företag inom olika brancher.